Genel Politika

– Tüm paydaşlarıyla güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurmayı,

–  Çalışanlarımızın haklarına her zaman saygı duymayı,

– Müşteri Odaklılık ve Müşteri Memnuniyeti vizyonu ile hareket etmeyi,

– Çevreye son derece duyarlı olmayı,

– Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığını,

– İş süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde yönetmeyi,

– İş süreçlerini sürekli geliştirmeyi,

– Oluşturduğu politikalar ile sektöründe iyi bilinen, örnek bir işletme olmayı,