İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İnsan bizim için en değerli varlıktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak önceliklerimizden birisidir. Bu amaçla kurduğumuz iş sağlığı ve güvenliği sistemimizi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla mükemmelliğe taşıyarak, “Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı”nı hedefliyoruz.

Bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için şirketimiz;

– İşyeri ve eklentilerinde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

– Çalışanlarımızın, altyüklenici personellerin ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

– Çalışanlarımızın, altyüklenici personellerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükteki İSG mevzuatına ve ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, gerekli araç/gereç ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasını sağlamayı,

– Çalışanlarımızı ve altyüklenici personelleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

– Çalışanlarımızla birlikte, altyüklenici personellerin ve ziyaretçilerin de, şirketimizin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

– Şirketimizi, İSG uygulamaları açısından; faaliyet gösterdiği sektörde örnek bir şirket haline getirmeyi,

– Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

taahhüt etmektedir.