Kalite Politikası

“Müşteri Odaklılık” vizyonu ile hareket eden şirketimiz;

– Misyonu gereği tüm faaliyetlerinde en yüksek seviyede kaliteli hizmet vermeyi,

– Şirketimizde ilgili birimlerin kalite hedeflerini somut ve ölçülebilir parametreler üzerinden belirlemeyi,

– İş süreçlerini vizyonumuz doğrultusunda yapılandırmayı,

– İş süreçlerimizin kalite seviyeleri arasında ortaya çıkabilecek farklılıkları en aza indirmeyi,

– İş süreçlerini sürekli gözden geçirerek kalite seviyesinin arttırılabileceği alanları belirlemeyi,

– Kalite standartları, müşteri ve diğer şartlara göre çalışmalarımızı yürütmeyi ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

– İş süreçlerimizdeki verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir seviyeye yükseltmeyi,

– Şirketimizde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmeyi,

– Kalite yönetim sistemimizin gerektirdiği dokümantasyon ve arşiv sistemini oluşturmayı,

– Şirketimizin faaliyet göstermiş olduğu sektörde kalitesi ile öne çıkan bir işletme olmayı,