Kısıtlanmış Maddeler Politikası

– Şirketimiz KARACA DERİ; tüm paydaşlarıyla güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurmayı, sürdürülebilir ve sürekli iyileşmeye dayalı üretimi taahhüt etmektedir. Bu nedenle KARACA DERİ; ürün hattımızın üretiminde kullanılan malzemeleri, tedarikçilerin seçimini ve nihai ürünü mevzuatın, müşterilerimizin ve şirketimizin politikasına uygun olduğundan emin olmak için katı bir şekilde test edecek ve izleyecektir.

KARACA DERİ, kısıtlı maddelerden arınmış veya müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde izin verilen sınırlar dâhilinde deri sağlayabilen, yetkin, güvenilir bir firma olduğunu taahhüt etmektedir. Politikamıza uygun deri tedarikçileriyle ortaklık kurmaya çalışmaktadır.

– Kimyasal Tedarikçilerimizden, ürünlerinin güvenli kullanımı için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) temin edilmekte ve incelenmektedir. Bir veya daha fazla kısıtlı madde içerebilen veya tabloda listelenen kısıtlı maddelerden birine veya daha fazlasına reaksiyon veya molekül yarılması (bölünmesi) yapma olasılığı bulunan kimyasalların; kısıtlı maddenin yokluğunu veya içeriğinin yüzdesini onaylayan belgeleri temin edilmektedir.

– Tüm Kimyasal tedarikçilerinden, ürün hatları için REACH ve EEHC beyanları sağlanmaktadır. İstenilmesi durumunda bu beyanlar tüm müşterilerimize e-posta yoluyla iletilir.

KARACA DERİ tüm iç ve müşteri gereksinimlerini doğrulamak için tüm önemli ürün hatlarını 6 ayda bir test eder. Deri testleri sadece ISO 17025 Sertifikası ile akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır. Sınırlı madde RSL spesifikasyonu 6 ayda bir gözden geçirilir.

– Kısıtlı bir maddenin uygun olmayan miktarda görülmesi durumunda; Risk analizi yapılacak, reçetede gerekli değişiklikler yapılarak, ürün müşterilere gönderilmeden önce testler tekrar edilecektir.

– Politikamız, tüm hammadde tedarikçilerine ve müşterilere e-posta, telefon vb. iletişim kanalları ile iletilir. 3. Tarafların erişimi için web sitesinde yayınlanır. Politikamız her altı ayda bir gözden geçirilir ve gerekli ise güncellenir. Güncelleme durumlarında tedarikçilerimize ve müşterilerimize bilgi verilir.

Sl. No. KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KARACA DERİ Normları (ppm)
1 Chrome VI <3
2 Formaldehyde 20
3 Lead (Extractable and/or total) 90
4 Mercury 0.02
5 Cadmium (Total) 100
6 Heavy metals See A
a Barium 1
b Antimony 30
c Selenium
d Arsenic (Total) 100
7 APEO (Alkyl phenol ethoxylate)/td> <100
8 Dimethylfumarate <0.1
9 Chlorinated fungicides (PCP-5 ppm, TeCp-0.5 ppm, TCP-0.5 ppm) 1 to 2
10 Azo-amines <20 Max limit of detection