KVKK Uyum Projesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile bireylerin mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin rastgele işlenmemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca işletmelerin (veri sorumluları) kanun kapsamında uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu durum özellikle işletmeler (veri denetleyicileri) için birçok zorunluluk getirmiştir. Ayrıca Kurum (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) da cezai yaptırımlar uygulamaktadır.

Çalışan Adayı Aydınlatma Beyanı

Çalışan Aile Üyesi Aydınlatma Beyanı

Çalışan Aydınlatma Beyanı

Genel Aydınlatma Beyanı

Hissedar Aydınlatma Beyanı

Müşteri Aydınlatma Beyanı

Potansiyel Müşteri Aydınlatma Beyanı

Stajyer Aydınlatma Beyanı

Tedarikçi Aydınlatma Beyanı

Üçüncü Kişi Aydınlatma Beyanı (SMMM, YMM, Denetçi, Danışman, Avukat, Noter, Katip, İşyeri Hekimi)

Ziyaretçi Aydınlatma Beyanı