Müşteri Memnuniyeti Politikası

“Müşteri Odaklılık” vizyonu ile hareket eden şirketimiz;

Müşterilerimizin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket eder.

Bu ilkeler doğrultusunda şirketimiz;

– Tüm şikâyet, öneri, talep, bilgilendirme ve beğenileri kayıt altına alarak takibini sağlamayı,

– Her bir geri bildirimi sürekli gelişimimiz için ödül kabul ederek; objektif, adil, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak incelemeyi ve çözüm sunmayı,

– Memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için, “Düzeltici/Önleyici” faaliyetleri gerçekleştirmeyi, iş süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli iyileştirmeyi,

– Tüm çalışmalarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamayı,

– Yasal şartlara dayalı hizmet sunmayı,

– Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden mutlaka memnun olmasını sağlamayı,

Taahhüt etmektedir.